SCHRIJF ONS:

info@august-porsche.be

BEL ONS:

+32 2 633 36 79

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan alle algemene gebruiksvoorwaarden die we hieronder uiteenzetten.

(U kunt op de onderstaande titels klikken om direct naar de bijbehorende hoofdstukken te gaan.)

Als u de algemene gebruiksvoorwaarden niet accepteert, verlaat u de site.

1. OVER ONS

« AUGUST S.A.", Zijn handelsnamen, zijn websites:" AUGUST-PORSCHE "(.EU, .COM, .BE)," AUGUST-CLASSICS "(.Be)," AUGUST-ADDICTION"(.BE) en" AUGUST PORSCHE ADDICTION"; Hierna aangeduid als: "Wij"; Is een vennootschap naar Belgisch recht wettelijk geregistreerd in België en onderworpen aan BTW (registratie van de onderneming onder het ondernemingsnummer 0893.167.288). Bepaalde delen van de website hebben betrekking op onze werknemers en verkopers, en voor zover informatie namens hen wordt verstrekt, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud. Neem rechtstreeks contact op met een medewerker of een verkoper als u hiermee wilt omgaan.

2. NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE EN DE WEBSITES VAN DERDEN

We streven ernaar om alle informatie op deze website actueel te houden. De specificaties van de voertuigen die op deze site worden gecommuniceerd, zijn echter alleen ter informatie. Naarmate we onze verkoopinformatie over voertuigen voortdurend verbeteren, kunnen we onze modellen en standaard of optionele uitrusting wijzigen. We behouden ons het recht voor om de specificaties van deze producten en voertuigen te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Neem voor precieze en actuele informatie contact op met AUGUST S.A. .

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

3. GEEN CONTRACTUELE VERPLICHTING

Aangezien de inhoud van deze website alleen ter algemene informatie wordt aangeboden, worden de aankondigingen ter informatie aangeboden.

Deze informatiesite is niet bedoeld voor de verkoop van de geadverteerde voertuigen. Er wordt geen verkoop gedaan of gerealiseerd via deze site.

4. VERKOOP VAN INDIVIDUEEL TOT INDIVIDUEEL.

Adverteerders, hun publicaties, particulieren, individuele verkopers die informatie over hun voertuigen aanbieden, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, zijn geen partners, zij onderhandelen op strikt autonome wijze. Ze zijn niet onze agenten en kunnen ons op geen enkele manier betrekken, impliciet of expliciet.

5. CIJFERS OVER DE BRANDSTOFECONOMIE

(Indien vermeld) Statistieken voor brandstofverbruik worden verstrekt in overeenstemming met Richtlijn 93/116 / EG van de Europese Unie.

6. VEILIGHEIDSTIPS

Verwijzingen naar de prestaties of snelheid van onze voertuigen op deze website vormen geen stimulans om gevaarlijk te rijden of de verkeersregels te negeren. Deze website is niet bedoeld als vervanging van de belangrijke veiligheidsinstructies in de gebruikershandleiding van het voertuig die bij onze voertuigen wordt geleverd.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN - AUTEURSRECHTEN EN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN

Alle rechten op de inhoud van deze website, inclusief auteursrechten, ontwerprechten, databaserechten, knowhow, broncodes en alle andere intellectuele eigendomsrechten zijn in ons bezit . U hebt toestemming om deze gegevens op een computerscherm weer te geven, te downloaden en een hard copy af te drukken zolang u deze gebruikt als informatiebron over ons.

U stemt ermee in om:

• wijzigen of verwijderen van auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen over rechten;

• tekst, illustraties, tabellen, afbeeldingen, pictogrammen, logo's, afbeeldingen en hun lay-out, of broncodes of onderliggende software, reproduceren, downloaden, verzenden, verzenden, verspreiden of openbaar maken commerciële of openbare doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de betreffende auteursrechthouder;

• gebruik deze website om materiaal met virussen of kwaadwilligheid, malware te downloaden of te distribueren of iets te doen dat deze website zou kunnen verstoren of de aangeboden diensten in gevaar zou kunnen brengen;

• een koppeling naar deze website maken vanaf elke andere website, intranet of extranet, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

8. BETROUWBAARHEID VAN DE WEBSITE

Hoewel we ons best doen om fouten op deze website te voorkomen, kunnen we niet garanderen dat het gebruik ervan niet wordt onderbroken of vrij is van fouten. We behouden ons het recht voor om de website geheel of gedeeltelijk te schorsen of in te trekken zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid.

9. AFWIJZING VAN GARANTIE

ENIGE GARANTIE, VERTEGENWOORDIGING, VOORWAARDEN VAN ENIGE SOORT OF ANDERE MODALITEIT GEÏMPLICEERD DOOR STATUS OF GEMEENSCHAPPELIJK RECHT BETREFFENDE DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIAAL OF PRODUCTEN DIE ONDER DEZE WEBSITE ZIJN, WORDEN UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN BINNEN DE GRENZEN VAN DE WET .

WIJ ZULLEN IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DIRECT OF INDIRECT VERLIES OF SCHADE, BIJZONDERE OF GEVOLG (INCLUSIEF DIE DIE VERBONDEN ZIJN AAN WINSTEN OF VERLIEZEN) MET KOSTEN, CLAIMS, KOSTEN OF ANDERE VERZOEKEN. ZE ZIJN, VEROORZAAKT DOOR GEBAREN, WEGLATINGEN OF NALATIGHEID VAN AUGUST S.A., HAAR WERKNEMERS OF HAAR WERKNEMERS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF GEKOPPELD ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE DEEL uitmaken VAN DEZE WEBSITE, BEHALVE IN GEVAL VAN DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR BEWEZEN NALATIGHEID AUGUST S.A., ZIJN WERKNEMERS OF ZIJN WERKNEMERS.

WIJ WIJZEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT TOEGANG TOT MATERIAAL OP ELKE WEBSITE MET EEN LINK VAN OF NAAR DEZE WEBSITE EN DE INHOUD VAN ENIG MATERIAAL VAN DERGELIJKE AARD.

10. WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe versie wordt op de website geplaatst en wordt van kracht en regelt elk gebruik van de website onmiddellijk na plaatsing.

11. OVERLEVING VAN VOORWAARDEN

Als enige bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt volgens de wetten van een staat of land, wordt deze verwijderd uit deze algemene gebruiksvoorwaarden. Dit heeft geen invloed op of doet geen afbreuk aan de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling onder de wetten van dat rechtsgebied, evenals de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van deze of enige andere bepaling onder de wetten van deze jurisdictie.

12. JURISDICTIE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door de wetgeving die in België van kracht is en daaronder wordt geïnterpreteerd. Alleen de rechtbanken van Nijvel zijn exclusief bevoegd om geschillen over deze algemene gebruiksvoorwaarden op te lossen.

13. ANTI-CORRUPTIEVERKLARING

We zetten ons in om omkoping en corruptie te voorkomen en nationale en internationale initiatieven te ondersteunen om deze te elimineren. Als een in België geregistreerd bedrijf vallen we in wezen onder de wetgeving van dit land, in het bijzonder de wetten die betrekking hebben op onze activiteiten op nationale schaal. We houden ons ook aan alle wetten die zijn ontworpen om omkoping en corruptie tegen te gaan in alle rechtsgebieden waarin we actief zijn.

Onze geautoriseerde medewerkers en medewerkers zijn verplicht om een ​​Gedragscode en beleid te volgen dat ons gedrag regelt. Dit omvat de eis om ons standpunt tegen omkoping en corruptie te respecteren en aan te nemen. Medewerkers en medewerkers kunnen onze zakelijke relaties niet voor hun eigen doeleinden gebruiken en zijn verplicht hun taken eerlijk en integer uit te voeren om ons anti-corruptiebeleid te ondersteunen. Ze zijn niet gemachtigd om direct of indirect geschenken of beloningen te zoeken, ontvangen of verkrijgen die bedoeld zijn om hen aan te zetten hun functie op een ontoereikende manier te vervullen. Evenzo mogen zij geen steekpenningen of faciliterende betalingen namens ons aanbieden.

Om onze nadrukkelijke toewijding aan de bestrijding van corruptie verder te benadrukken, moedigen we onze werknemers (evenals onze zakelijke partners) actief aan om gevallen van corruptie of fraude, of andere potentieel criminele activiteiten, bekend of waargenomen binnen het bedrijf AUGUST S.A. door de geldende procedure te volgen met werknemersbeschermers.

Medewerkersbeschermers zijn externe advocaten die zijn aangewezen om de organisatie van het bedrijf te ondersteunen AUGUST S.A., en ze zijn daarom onafhankelijk en onpartijdig met betrekking tot door werknemers gemelde situaties.

Ze vormen een vertrouwelijk contactpunt voor alle werknemers of zakelijke partners die mogelijke criminele activiteiten met betrekking tot het bedrijf willen melden AUGUST S.A. zijn handelsnamen en website-namen: " AUGUST-PORSCHE (.EU, .COM, .BE) "," AUGUST-CLASSICS (.BE) "," AUGUST-ADDICTION (.Be) "' AUGUST PORSCHE ADDICTION .

Onze beheerders:

Om Pierre BREDA te contacteren, bel +32 (0) 474 91 15 60 of stuur een e-mail naar pierreb@august-porsche.be

Om Pierre JAMBERS te contacteren, bel +32 (0) 476 90 19 11 of stuur een e-mail naar pierrej@august-porsche.be

Voor meer informatie over het bemiddelingsproces d ' AUGUST S.A. en op de extra optie om een ​​probleem te melden, klikt u op de onderstaande link:

https://august-porsche.be en stuur ons een bericht via de " Neem contact met ons«

Porsche Passion Expertise

Auto versus(0) ×

Vergelijken Tout effacer