SKRIFT TIL OSS:

info@august-porsche.be

RING OSS:

+ 32 2 633 36 79

Generelle bruksbetingelser

Ved å gå inn på dette nettstedet godtar du å være bundet av alle de generelle bruksbetingelsene som vi angir nedenfor.

(Du kan klikke på titlene nedenfor for å gå direkte til de tilsvarende kapitlene.)

Hvis du ikke godtar de generelle bruksbetingelsene, kan du forlate siden.

1. OM OSS

« AUGUST S.A.", Dens handelsnavn, sine nettsteder:" AUGUST-PORSCHE "(.EU, .COM, .BE)," AUGUST-CLASSICS "(.Vær)," AUGUST-ADDICTION"(.BE) og" AUGUST PORSCHE ADDICTION"; I det følgende kalt: "Vi"; Er et selskap i henhold til belgisk lov som er lovlig registrert i Belgia og momspliktig (Registrering av selskapet under firmanummer 0893.167.288). Enkelte deler av nettstedet angår våre ansatte og selgere, og i den grad informasjon blir gitt på deres vegne, aksepterer vi ikke noe ansvar for innholdet deres. Kontakt en ansatt eller en selger direkte hvis du ønsker å gjøre noe med dem.

2. NØYAKTIGHET AV INFORMASJON PÅ DENNE NETTSTEDET OG PÅ TREDJEPARTS NETTSTEDER

Vi prøver å holde all informasjon som presenteres på dette nettstedet oppdatert. Spesifikasjonene til kjøretøyene som er kommunisert på dette nettstedet, er imidlertid bare til informasjon. Når vi kontinuerlig forbedrer kjøretøyets salgsinformasjon, kan vi gjøre endringer i modellene og standardutstyret eller tilleggsutstyret. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene for disse produktene og kjøretøyene når som helst uten varsel. For å motta presis og oppdatert informasjon, vennligst kontakt AUGUST S.A. .

Vi er ikke ansvarlig for innholdet på tredjeparts nettsteder.

3. INGEN KONTRAKTUELL FORPLIKTING

Siden innholdet på dette nettstedet kun er gitt for generell informasjon, tilbys annonser for informasjon.

Denne informasjonssiden er ikke beregnet på salg av annonserte biler. Ingen salg er gjort eller oppnåelig via dette nettstedet.

4. SALG FRA INDIVIDUELT TIL INDIVIDUELT.

Annonsører, publikasjoner, enkeltpersoner, individuelle selgere som tilbyr informasjon om kjøretøyene sine, på egne vegne eller på vegne av en tredjepart, er ikke partnere, de forhandler på en strengt autonom måte. De er ikke våre agenter og kan ikke engasjere oss på noen måte, underforstått eller eksplisitt.

5. Tall på drivstofføkonomien

(Hvis nevnt) Statistikk om drivstofføkonomi leveres i samsvar med EUs direktiv 93/116 / EF.

6. SIKKERHETSTIPS

Enhver henvisning til ytelsen eller hastigheten til våre kjøretøy på dette nettstedet utgjør ikke et insentiv til å kjøre farlig eller se bort fra Highway Code. Dette nettstedet er ikke ment å erstatte de viktige sikkerhetsinstruksjonene gitt i kjøretøyets brukerhåndbok levert med våre kjøretøyer.

7. INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER - KOPIEREGER OG REGISTRERTE HANDELSMERK

Alle rettigheter til innholdet på dette nettstedet inkludert opphavsrett, designrettigheter, databaserettigheter, kunnskap, kildekoder og alle andre immaterielle rettigheter er i vår besittelse . Du har tillatelse til å vise disse dataene på en dataskjerm, laste dem ned og skrive ut en papirkopi så lenge du bruker dem som kilde til informasjon om oss.

Du samtykker i ikke å:

• endre eller slette copyright, varemerke eller andre rettighetsvarsler;

• reprodusere, laste ned, overføre, sende, distribuere eller avsløre tekst, illustrasjoner, tabeller, grafikk, ikoner, logoer, bilder og deres layout, eller kildekoder eller underliggende programvare, til kommersielle eller offentlige formål uten vårt forutgående skriftlige samtykke eller det fra den berørte opphavsrettsinnehaveren;

• bruk dette nettstedet til å laste ned eller distribuere materiale som inneholder virus eller ondsinnet, skadelig programvare eller gjøre noe som kan forstyrre dette nettstedet eller kompromittere tjenestene det tilbyr;

• etablere en lenke til dette nettstedet fra noe annet nettsted, intranett eller ekstranett, uten vårt forutgående skriftlige samtykke.

8. Pålitelighet på nettstedet

Selv om vi prøver å unngå feil på dette nettstedet, kan vi ikke garantere at bruken av den ikke blir avbrutt eller fri for feil. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller trekke tilbake hele eller deler av nettstedet når som helst uten varsel og uten å pådra oss ansvar.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

NOEN GARANTI, REPRESENTASJON, BETINGELSE AV NOE SINNE ELLER ANNEN MODALITET STEDT ELLER FELLES LOV OM DETTE NETTSTEDET ELLER INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER SOM ER DEL AV DETTE NETTSTEDET ER HER UTTRYKKELIG UTENOM RETTENS GRENSER. .

VI SKAL VÆRE UNDER NOEN OMSTANDIGHETER ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADER, SÆRLIGE ELLER UNDERFØLGENDE (INKLUDERT DEV TILKJENTE TIL TJENESTE ELLER TAP) I RESULTAT I KOSTNADER, krav, utgifter eller eventuelle krav. DE ER, FORESIKTET AV GJESTER, UTLATNINGER ELLER NEDLIGHET AV AUGUST S.A., DETS MEDARBEIDERE ELLER DETS ANSATTE, SOM OPPSTÅR ELLER KJENTE TIL BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER INFORMASJONEN, INNHOLD, MATERIALER ELLER PRODUKTER SOM ER EN DEL AV DETTE NETTSTEDET, Bortsett fra i tilfelle dødsfall eller personlig skade FORSIKTET AV PROVEN NEGLIGENCE AUGUST S.A., DETS ANSATTE ELLER DETS ANSATTE.

VI ANSVAR HVILKET ANSVAR VEDRØRENDE TILGANG TIL MATERIALE PÅ NOEN NETTSTED MED EN KJENTE FRA ELLER TIL DETTE NETTSTEDET OG INNHOLD I NOEN MATERIALE SOM NATUR.

10. MODIFIKASJONER

Vi forbeholder oss retten til å endre disse generelle bruksbetingelsene når som helst og uten varsel. Den nye versjonen vil bli lagt ut på nettstedet og vil tre i kraft og styre all bruk av nettstedet umiddelbart etter innleggelse.

11. Overlevelse av betingelser

Hvis noen bestemmelse i disse generelle bruksbetingelsene er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves i henhold til lovene i en stat eller et land, vil den bli slettet fra disse generelle bruksbetingelsene. Dette påvirker eller forhindrer ikke lovligheten, gyldigheten eller håndhevbarheten av noen annen bestemmelse i henhold til lovene i denne jurisdiksjonen, så vel som lovligheten, gyldigheten og håndhevbarheten av denne eller andre bestemmelser i henhold til lovene i denne jurisdiksjonen.

12. JURISDIKTJON

Disse generelle bruksbetingelsene reguleres utelukkende av lovgivningen som er gjeldende i Belgia og tolkes under den. Bare domstolene i Nivelles har eksklusiv jurisdiksjon til å løse tvister om disse generelle bruksbetingelsene.

13. ANTIKORRUPSJONSKLARASJON

Vi er opptatt av å forhindre bestikkelser og korrupsjon og å støtte nasjonale og internasjonale initiativ for å eliminere dem. Som et selskap som er registrert i Belgia, er vi i hovedsak styrt av lovgivningen i dette landet, spesielt dets lover, som angår vår virksomhet i nasjonal skala. Vi overholder også alle lover som er utviklet for å motvirke bestikkelse og korrupsjon i alle jurisdiksjoner der vi opererer.

Våre autoriserte ansatte og samarbeidspartnere er pålagt å følge en adferdsregler og retningslinjer som styrer vår oppførsel. Dette inkluderer kravet om å respektere og ta i bruk vår stilling mot bestikkelse og korrupsjon. Ansatte og samarbeidspartnere kan ikke bruke våre forretningsforhold til sitt eget formål og er pålagt å utføre sine oppgaver med ærlighet og integritet for å støtte vår anti-korrupsjon politikk. De er ikke autorisert til å søke, motta eller skaffe, direkte eller indirekte, gaver eller belønninger som er ment å stimulere dem til å utføre sin funksjon på en utilstrekkelig måte. På samme måte må de ikke tilby bestikkelser eller tilretteleggingsbetalinger på våre vegne.

For ytterligere å understreke vårt faste engasjement for å bekjempe korrupsjon, oppfordrer vi aktivt våre ansatte (så vel som våre forretningspartnere) til å rapportere om tilfeller av korrupsjon eller svindel, eller annen potensielt kriminell aktivitet, kjent eller observert innen selskapet AUGUST S.A. ved å følge prosedyren som er i kraft med ansattbeskyttere.

Ansattbeskyttere er eksterne advokater som er tildelt for å støtte organisasjonen av selskapet AUGUST S.A., og de er derfor uavhengige og upartiske med hensyn til situasjoner rapportert av ansatte.

De utgjør et konfidensielt kontaktpunkt for alle ansatte eller forretningspartnere som ønsker å rapportere mulig kriminell virksomhet angående selskapet AUGUST S.A. dets handelsnavn og nettstednavn: " AUGUST-PORSCHE (.EU, .COM, .BE) "," AUGUST-CLASSICS (.BE) "," AUGUST-ADDICTION (.Be) ", " AUGUST PORSCHE ADDICTION '.

Administratorene våre:

For å kontakte Pierre BREDA, ring +32 (0) 474 91 15 60 eller send en e-post til pierreb@august-porsche.be

For å kontakte Pierre JAMBERS, ring +32 (0) 476 90 19 11 eller send en e-post til pierrej@august-porsche.be

For mer informasjon om forliksprosessen d ' AUGUST S.A. og på tilleggsmuligheten for å rapportere et problem, vennligst klikk på lenken nedenfor:

https://august-porsche.be og send oss ​​en melding via " Contactez-Nous«

Porsche lidenskapskompetanse

Auto kontra(0) ×

Sammenlign Tout effacer