NAPISZ DO NAS:

info@august-porsche.be

ZADZWOŃ DO NAS:

+ 32 2 633 36 79

Politique de poufności

Wprowadzenie

(Możesz kliknąć tytuły poniżej, aby przejść bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów.)

Ta strona jest polityką prywatności firmy AUGUST SA, która szanuje twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, o twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Możesz kliknąć tytuły poniżej, aby przejść bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów.

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI

Cel niniejszej polityki prywatności
Celem niniejszej polityki prywatności jest dostarczenie informacji o tym, jak firma AUGUST SA gromadzi i przetwarza dane osobowe w kontekście relacji z firmą AUGUST SA i korzystanie z jej stron internetowych, platform cyfrowych, pojazdów, produktów i usług.

Aby jasno zrozumieć, dlaczego i jak wykorzystujemy Twoje dane, ważne jest, aby przeczytać ten dokument, a także wszelkie inne zasady prywatności, które możemy Ci przekazać w szczególnych przypadkach podczas gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą. , Niniejsza polityka prywatności uzupełnia nasze inne polityki prywatności i nie ma na celu ich zastąpienia.

Administrator danych
AUGUST Nazwy handlowe SA i nazwy witryn: „ AUGUST-PORSCHE (.EU, .COM, .BE) ”,„ AUGUST-CLASSICS
(.BE) ”,„ AUGUST-ADDICTION (.BE) ”,„ AUGUST PORSCHE ADDICTION ”(„ My ”) jest spółką zarejestrowaną w Belgii (rejestracja spółki pod numerem 0893.167.288 i podlegająca podatkowi VAT pod tym samym numerem).

Kontakt
Wyznaczony inspektor ochrony danych (DDPD) z AUGUST SA odpowiada za obsługę pytań związanych z niniejszą polityką prywatności i naszymi praktykami prywatności. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z DDPD pod następującymi współrzędnymi:

Pełna nazwa osoby prawnej: AUGUST SA
E-mail: info@august-porsche.be
Adres do korespondencji: AUGUST SA 15, Route de Genval 1380 Ohain - Belgia

Komisja ds. Prywatności: Rue de la Presse 35 - 1000 Bruksela Tel. +32 2 274 48 00 Faks +32 2 274 48 10 e-mail: Commission@privacycommission.be Strona internetowa: http://www.privacycommission.be/ , reguluje przetwarzanie danych osobowych w Belgii i jest organem nadzorczym odpowiedzialnym za kwestie ochrony danych. Masz prawo złożyć skargę w dowolnym momencie do Komisja Prywatności; Zachęcamy jednak do zgłoszenia nam swoich obaw i skarg, z którymi postaramy się rozwiązać.

Zmiany w polityce prywatności i obowiązek powiadomienia nas o wszelkich zmianach
Nasza polityka prywatności podlega regularnym przeglądom. Ostatnia aktualizacja tej wersji pochodzi z 29 marca 2019 r. Zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszą polityką prywatności, aby sprawdzić, czy zostały wprowadzone jakieś aktualizacje lub modyfikacje.

Ważne jest, aby dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, były dokładne i aktualne. Dlatego dziękujemy za informowanie nas w przypadku jakiejkolwiek modyfikacji danych osobowych podczas relacji z nami.

Linki stron trzecich
Nasze strony internetowe i platformy cyfrowe mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, wtyczek i aplikacji. Fakt kliknięcia tych łączy lub ustanowienia tych połączeń może upoważnić te osoby trzecie do gromadzenia lub udostępniania danych dotyczących Ciebie. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami stron trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo ani politykę prywatności. Zalecamy zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa i prywatności każdej witryny i usługi sieci społecznościowej, którą odwiedzasz i / lub subskrybujesz.

2. JAKIE DANE ZBIERAMY OD CIEBIE?

Dane osobowe lub informacje oznaczają wszelkie informacje o żywej osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmują danych, z których tożsamość została usunięta (dane anonimowe). Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne typy danych osobowych, które sklasyfikowaliśmy w następujących kategoriach:

• Dane tożsamości (np. Imię, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł, data urodzenia);

• Informacje kontaktowe (np. Adres do fakturowania lub dostawy, numery telefonów, adres e-mail);

• Informacje o twoim pojeździe (np. VIN, marka, model, rok, dealer, data zakupu lub leasingu, cena zakupu lub leasingu, wyposażenie, historia konserwacji, okres gwarancji);

• Dane pojazdu (np. Lokalizacja pojazdu i ogólny stan, lampki ostrzegawcze, następne spotkanie serwisowe, poziom paliwa, poziom akumulatora, ciśnienie w oponach, historia konserwacji, kody usterek lub błędów, dane dotyczące wydajności, inne informacje o stanie);

• Zainteresowania / preferencje (np. Dokonane zakupy lub zamówienia, komentarze);

• Zdjęcia profilowe / informacje (np. Zdjęcia lub inne treści generowane przez użytkowników, takie jak dokumenty dostarczane w związku z ogłoszeniami sprzedaży lub zainteresowania, które cytujesz na platformach społecznościowych);

• Dane transakcji (np. Informacje o produktach i usługach, które od nas kupiłeś);

• Dane o użytkowaniu (np. Informacje o tym, jak korzystasz z naszych stron internetowych, produktów i usług);

• Dane marketingowe i komunikacyjne (np. Preferencje dotyczące otrzymywania naszej komunikacji marketingowej oraz preferencje naszych stron trzecich, preferencje komunikacyjne).

Jeśli używasz urządzenia cyfrowego do aktywacji usług firmy AUGUST SA lub uzyskać do niego dostęp, możemy gromadzić dane o tym urządzeniu, w tym:

• Dane techniczne (np. Adres IP używany do połączenia komputera z Internetem, informacje o połączeniu, typ i wersja przeglądarki, strefa czasowa i lokalizacja, typ i wersja wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i używana platforma);

• Informacje o lokalizacji (np. Adres IP, dane GPS);

• Informacje związane z Twoją wizytą (np. Twoja droga nawigacji URL do, na i z naszej strony internetowej, produkty przeglądane lub wyszukiwane, czas odpowiedzi strony, błędy pobierania, czas przeglądania niektórych stron, informacje względne twoje interakcje ze stroną, metody użyte do wyjścia ze strony, numer telefonu użyty do skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta);

• Informacje związane z komunikacją e-mailową (np. Godzina i data otwarcia wiadomości e-mail, łącza przeglądane z wiadomości e-mail, preferencje anulowania subskrypcji).

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zagregowane mogą pochodzić z danych osobowych, ale nie są prawnie uważane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości.

Nie zbieramy żadnych specjalna kategoria danych osobowych o tobie (np. informacje o twoim pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, życiu lub orientacji seksualnej, poglądach politycznych, członkostwie w związku i zdrowiu, dane genetyczne i biometryczne).

Nie zbieramy również informacji o twoich przestępstwach i wyrokach skazujących.

Nasze strony internetowe i platforma cyfrowa nie są przeznaczone dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych o dzieciach. Jeśli odkryjemy, że zebraliśmy informacje o dziecku bez zgody rodziców, usuniemy te dane.

Nieprzekazanie danych osobowych
Jeśli prawo lub postanowienia umowy, którą zawarliśmy z tobą, wymagają od nas gromadzenia danych osobowych, a jeśli nie dostarczysz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowa, którą zawarliśmy lub którą chcemy zawrzeć z tobą (np. w celu dostarczenia ci towarów lub usług). W takim przypadku może być konieczne anulowanie produktu lub usługi, z której korzystasz, ale w odpowiednim czasie poinformujemy Cię o tym.

3. W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE?

Używamy różnych metod gromadzenia danych o Tobie i o Tobie, w tym:

Bezpośrednie interakcje. Może być konieczne podanie nam swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularzy lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty, telefonu, poczty elektronicznej, SMS / MMS, wiadomości błyskawicznych lub innych. Dane te można podać, gdy:

• żądać informacji o naszych produktach i usługach lub kupować nasze produkty i usługi;

• uczestniczyć w wydarzeniach firmowych AUGUST SA lub targi handlowe, lub uczestniczyć w jazdach testowych;

• załóż konto na naszej stronie internetowej lub odwiedź je;

• subskrybować nasze usługi lub nasze publikacje;

• poprosić o otrzymanie komunikatu marketingowego;

• uczestniczyć w konkursie, promocji lub ankiecie;

• wyślij nam swoje uwagi lub skontaktuj się z nami.

• Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Gdy wchodzisz w interakcje z naszymi stronami internetowymi i usługami cyfrowymi, w tym naszymi platformami społecznościowymi, automatycznie zbieramy dane techniczne o twoich materiałach oraz twoich działaniach i zwyczajach związanych z przeglądaniem. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne o Tobie, jeśli odwiedzasz inne strony internetowe, które używają naszych plików cookie. Proszę zobaczyć nasze Polityka plików cookie więcej informacji.

Osoby trzecie lub źródła ogólnodostępne Otrzymujemy dane osobowe o Tobie od następujących stron trzecich i źródeł publicznych:

• Informacje o pojeździe i inne informacje dostarczane bezpośrednio przez firmę AUGUST Niezależna akredytacja SA (dalej „ AUGUST SA ”);

• Dane techniczne dostarczone przez strony trzecie, w tym analityków i dostawców informacji badawczych;

• sieci reklamowe;

• agencje eventowe;

• Dane identyfikacyjne i dane kontaktowe uzyskane z publicznie dostępnych źródeł i brokerów danych;

• Informacje swobodnie dostępne dla społeczeństwa z wyszukiwań internetowych.

4. UJAWNIENIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym stronom w celach opisanych w sekcji 4 „Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?” „:

• Wewnętrzne strony trzecie (np. Inne spółki grupy) AUGUST SA);

• Zewnętrzne strony trzecie (np. Dealerzy, usługodawcy działający w naszym imieniu, profesjonalni doradcy i inne organy / organy regulacyjne);

• Strony trzecie, którym możemy zdecydować się na sprzedaż lub przeniesienie części naszej firmy lub naszych aktywów lub z którymi możemy połączyć części naszej firmy lub naszych aktywów. Możemy również starać się nabywać lub łączyć inne firmy. Jeśli nasza firma się zmieni, nowi właściciele mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.

Wymagamy, aby wszystkie osoby trzecie szanowały bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i przetwarzały je zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie danych osobowych użytkowników do ich własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

5. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE

Gromadzone przez nas dane mogą być przekazywane i przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących lokalizacji danych). Mogą być również przetwarzane przez pracowników pracujących poza EOG, zarówno zatrudnionych bezpośrednio przez nas, jak i przez jednego z naszych dostawców, np AUGUST SA lokalny. Wspomniany personel może być zaangażowany, między innymi, w przygotowanie zamówienia, przetwarzanie informacji o płatności oraz świadczenie usług i pomocy. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą polityką prywatności i brytyjskim prawem o ochronie danych, o ile nie zaznaczono inaczej.

Jeśli przekażemy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewnimy równoważny poziom ochrony poprzez wdrożenie co najmniej jednego z następujących środków:

• Prześlemy Twoje dane osobowe tylko do krajów uznanych przez Komisję Europejską za stosujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;

• Jeśli korzystamy z usług niektórych dostawców usług, możemy stosować określone modele umów zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zapewniają poziom ochrony danych osobowych równoważny poziomowi stosowanemu w Europie.

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, nieuprawnionemu użyciu lub dostępowi, zmianie i ujawnieniu danych osobowych. Ponadto ograniczamy dostęp do twoich danych osobowych pracownikom, agentom, dostawcom i innym stronom trzecim, które muszą wiedzieć o nich z powodu swojej działalności. Przetwarzają Twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Posiadamy procedury postępowania w przypadku podejrzeń o naruszenie danych osobowych i powiadomimy Ciebie i wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o tych naruszeniach, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

7. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których je zgromadziliśmy, w szczególności w celu spełnienia obowiązków prawnych, regulacyjnych, podatkowych, rachunkowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że spór jest prawdopodobny w kontekście naszych relacji z Tobą.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich ilość, ich charakter i wrażliwy charakter, potencjalne ryzyko szkód związanych z nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem, cele, dla których je wykorzystujemy. ustala, czy możemy osiągnąć te cele innymi sposobami i jakie obowiązują przepisy prawne, regulacyjne, podatkowe, rachunkowe i inne.

W niektórych przypadkach anonimizujemy Twoje dane osobowe (abyś nie mógł zostać zidentyfikowany, a dane nie mogły być z Tobą powiązane) do celów badawczych lub statystycznych. W takim przypadku możemy korzystać z tych informacji w nieskończoność, bez konieczności powiadamiania Cię.

8. TWOJE PRAWA

W niektórych przypadkach masz następujące prawa do swoich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych:

• Możesz poprosić o dostęp do swoich danych osobowych („prawo dostępu dla osoby, której dane dotyczą”). Otrzymasz wówczas kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat;

• Możesz zażądać sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Ciebie. W związku z tym niekompletne lub niedokładne dane, które przechowujemy na Twój temat, mogą zostać poprawione. Może jednak zajść potrzeba zweryfikowania dokładności nowych danych, które nam przekazujesz. W wielu przypadkach możesz bezpośrednio modyfikować swoje dane osobowe;

• Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie twoich danych osobowych, jeśli nie ma ważnego powodu uzasadniającego dalsze przetwarzanie. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie twoich danych osobowych, jeśli udało Ci się skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), w przypadku gdy przetworzyliśmy twoje informacje nielegalnie lub jeśli jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych zgodnie z lokalnym prawem. Pamiętaj jednak, że nie zawsze możemy odpowiedzieć na twoją prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których zostaniesz poinformowany, jeśli w ogóle, w momencie żądania;

• Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach możemy być w stanie wykazać, że wiążące, ważne powody, które przeważają nad Twoimi prawami i wolnościami, zmuszają nas do przetwarzania twoich informacji;

• Możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

• Jeśli chcesz, abyśmy zweryfikowali dokładność danych,
• Jeśli sposób, w jaki wykorzystujemy dane, jest nielegalny, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali,

• Jeśli chcesz, abyśmy przechowywali dane, kiedy już ich nie potrzebujemy, ponieważ jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,

• Jeśli nie wyraziłeś zgody na wykorzystanie twoich danych, ale musimy sprawdzić, czy istnieją uzasadnione uzasadnione podstawy do ich wykorzystania;

• Możesz zażądać, aby Twoje dane osobowe zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej;

• Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest wymagana do przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych produktów lub usług. Powiadomimy Cię, gdy będzie to możliwe, gdy wycofamy Twoją zgodę.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw opisanych powyżej, skontaktuj się z naszym DPD:

info@august-porsche.be

Frais
Nie będziesz musiał wnosić żadnych opłat, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystać z jakiegokolwiek innego prawa). Jeśli jednak żądanie jest wyraźnie bezzasadne, powtarzalne lub nadmierne, możemy obciążyć Cię uzasadnioną kwotą lub odmówić odpowiedzi na Twoje żądanie.

O co możemy cię zapytać
Możemy poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić twoją tożsamość i zagwarantować ci prawo dostępu do twoich danych osobowych (lub innego prawa). Ten środek bezpieczeństwa ma na celu zapobieganie ujawnieniu danych osobowych osobom, które nie mają prawa ich znać. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić o dodatkowe informacje na temat Twojego żądania w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

Czas reakcji
Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Okres ten może jednak zostać przekroczony, jeśli Twoja prośba jest szczególnie złożona lub jeśli złożyłeś kilka wniosków. W takim przypadku będziemy Cię informować.

Specjalizacja Porsche Passion

Auto kontra(0) ×

Porównać Tout effacer