NAPISZ DO NAS:

info@august-porsche.be

ZADZWOŃ DO NAS:

+ 32 2 633 36 79

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Uzyskując dostęp do tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich ogólnych warunków użytkowania, które przedstawiliśmy poniżej.

(Możesz kliknąć tytuły poniżej, aby przejść bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów.)

Jeśli nie akceptujesz ogólnych warunków użytkowania, opuść stronę.

1. O NAS

« AUGUST S.A.„, Jego nazwy handlowe, strony internetowe:” AUGUST-PORSCHE „(.EU, .COM, .BE)” AUGUST-CLASSICS „(.BE)” AUGUST-ADDICTION„(.BE) i” AUGUST PORSCHE ADDICTION„; Zwane dalej: „my”; Jest spółką prawa belgijskiego zarejestrowaną zgodnie z prawem w Belgii i podlegającą podatkowi VAT (rejestracja spółki pod numerem 0893.167.288). Niektóre sekcje strony internetowej dotyczą naszych pracowników i sprzedawców, a o ile informacje są przekazywane w ich imieniu, nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Skontaktuj się bezpośrednio z pracownikiem lub sprzedawcą, jeśli chcesz z nimi postępować.

2. DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ I NA STRONACH STRON TRZECICH

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje prezentowane na tej stronie były aktualne. Jednak specyfikacje pojazdów przedstawione na tej stronie mają jedynie charakter informacyjny. Ponieważ stale ulepszamy informacje o sprzedaży pojazdów, możemy wprowadzać zmiany w naszych modelach i wyposażeniu standardowym lub opcjonalnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji tych produktów i pojazdów w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Aby otrzymać dokładne i aktualne informacje, prosimy o kontakt AUGUST S.A. .

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich.

3. BRAK OBOWIĄZKU UMOWNEGO

Ponieważ zawartość tej witryny ma wyłącznie charakter ogólny, ogłoszenia mają charakter informacyjny.

Ta strona informacyjna nie jest przeznaczona do sprzedaży reklamowanych pojazdów. Za pośrednictwem tej witryny nie można dokonać żadnej sprzedaży.

4. SPRZEDAŻ OD INDYWIDUALNEJ DO INDYWIDUALNEJ.

Reklamodawcy, ich publikacje, osoby fizyczne, indywidualni sprzedawcy, którzy oferują informacje o swoich pojazdach, we własnym imieniu lub w imieniu strony trzeciej, nie są partnerami, negocjują w sposób ściśle autonomiczny. Nie są naszymi agentami i nie mogą nas angażować w żaden sposób, domyślny ani wyraźny.

5. DANE DOTYCZĄCE GOSPODARKI PALIWOWEJ

(Jeśli wspomniano) Statystyki zużycia paliwa są dostarczane zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 93/116 / WE.

6. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie odniesienia do osiągów lub prędkości naszych pojazdów na tej stronie internetowej nie stanowią zachęty do niebezpiecznej jazdy lub lekceważenia kodeksu drogowego. Ta strona internetowa nie ma na celu zastąpienia ważnych wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji obsługi pojazdu dostarczonej z naszymi pojazdami.

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - PRAWA AUTORSKIE I ZAREJESTROWANE ZNAKI TOWAROWE

Wszelkie prawa do treści tej witryny, w tym prawa autorskie, prawa do projektowania, prawa do baz danych, know-how, kody źródłowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej są w naszym posiadaniu , Masz uprawnienia do wyświetlania tych danych na ekranie komputera, pobierania ich i drukowania wydruku, o ile wykorzystasz je jako źródło informacji o nas.

Zgadzasz się nie:

• modyfikować lub usuwać informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub jakichkolwiek innych prawach;

• reprodukować, pobierać, przesyłać, wysyłać, rozpowszechniać lub ujawniać tekst, ilustracje, tabele, grafikę, ikony, logo, obrazy i ich układ lub kody źródłowe lub oprogramowanie, do celów komercyjnych lub publicznych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zainteresowanego właściciela praw autorskich;

• korzystać z tej witryny, aby pobierać lub rozpowszechniać wszelkie materiały zawierające wirusy lub złośliwe oprogramowanie, złośliwe oprogramowanie lub robić wszystko, co mogłoby zakłócić działanie tej witryny lub zagrozić świadczonym przez nią usługom;

• ustanowić link do tej witryny z dowolnej innej witryny, intranetu lub ekstranetu, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

8. NIEZAWODNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Chociaż staramy się unikać błędów na tej stronie, nie możemy zagwarantować, że korzystanie z niej nie zostanie przerwane ani wolne od błędów. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub wycofania całości lub części witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

JAKIEKOLWIEK GWARANCJA, OŚWIADCZENIE, WARUNKI KAŻDEGO RODZAJU LUB INNEJ MODALNOŚCI DOTYCZĄCE STATUSU LUB WSPÓLNEGO PRAWA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW PODCZAS NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ SĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE W OGRANICZENIACH PRAWA ,

NIE PONOSIMY ŻADNYCH OKOLICZNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE STRATY LUB SZKODY, SZCZEGÓLNE LUB DALSZE (W TYM ZWIĄZANE ZE ZAROBKAMI LUB STRATAMI) WYNIKAJĄCE Z KOSZTÓW, ROSZCZEŃ, WYDATKÓW ANI ŻADNYCH Żądań. SĄ SPOWODOWANE GESTAMI, OMISJAMI LUB NIELEGALNOŚCIĄ AUGUST S.A., JEGO PRACOWNICY LUB JEJ PRACOWNICY, WYNIKAJĄCE Z LUB WYKORZYSTYWANE DO KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW STANOWIĄCE CZĘŚĆ TEJ STRONY INTERNETOWEJ, Z WYJĄTKIEM ZDARZENIA ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ OSOBISTYCH SPOWODOWANE SPRAWDZONĄ NEGLIGENCJĄ AUGUST S.A., JEGO PRACOWNICY LUB JEGO PRACOWNICY.

NIE UDZIELAMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCEJ DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW NA KAŻDEJ STRONIE INTERNETOWEJ Z ŁĄCZEM Z LUB DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW O TAKIEJ NATURZE.

10. MODYFIKACJE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków użytkowania w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Nowa wersja zostanie opublikowana na stronie internetowej i zacznie obowiązywać oraz regulować korzystanie z witryny natychmiast po opublikowaniu.

11. PRZETRWANIE WARUNKÓW

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych ogólnych warunków użytkowania jest lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania zgodnie z prawem danego kraju lub kraju, zostanie ono usunięte z niniejszych ogólnych warunków użytkowania. Nie ma to wpływu ani nie przesądza o legalności, ważności lub wykonalności jakiegokolwiek innego przepisu zgodnie z prawem tej jurysdykcji, a także legalności, ważności i wykonalności tego lub jakiegokolwiek innego przepisu zgodnie z prawem ta jurysdykcja.

12. JURYSDYKCJA

Te ogólne warunki użytkowania podlegają wyłącznie ustawodawstwu obowiązującemu w Belgii i zgodnie z nim interpretowanym. Wyłącznie sądy w Nivelles mają wyłączną właściwość do rozstrzygania sporów dotyczących niniejszych ogólnych warunków użytkowania.

13. DEKLARACJA ANTYKORUPCYJNA

Jesteśmy zaangażowani w zapobieganie przekupstwu i korupcji oraz wspieranie krajowych i międzynarodowych inicjatyw mających na celu ich wyeliminowanie. Jako firma zarejestrowana w Belgii podlegamy zasadniczo ustawodawstwu tego kraju, w szczególności przepisom prawa, które dotyczą naszej działalności w skali krajowej. Przestrzegamy również wszystkich przepisów mających na celu przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji we wszystkich jurysdykcjach, w których działamy.

Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu postępowania i zasad regulujących nasze zachowanie. Obejmuje to wymóg poszanowania i przyjęcia naszego stanowiska przeciwko przekupstwu i korupcji. Pracownicy i współpracownicy nie mogą wykorzystywać naszych relacji biznesowych do własnych celów i są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków uczciwie i rzetelnie, aby wspierać naszą politykę antykorupcyjną. Nie są upoważnieni do poszukiwania, otrzymywania lub uzyskiwania, bezpośrednio lub pośrednio, prezentów lub nagród mających na celu zachęcenie ich do wypełniania ich funkcji w nieodpowiedni sposób. Podobnie nie mogą oferować łapówek ani płatności ułatwiających w naszym imieniu.

Aby jeszcze bardziej podkreślić nasze zdecydowane zaangażowanie w walkę z korupcją, aktywnie zachęcamy naszych pracowników (a także naszych partnerów biznesowych) do zgłaszania wszelkich przypadków korupcji lub oszustwa lub innej potencjalnie przestępczej działalności, o której wiadomo lub którą zaobserwowano społeczeństwo AUGUST S.A. postępując zgodnie z procedurą obowiązującą dla pracowników ochrony.

Ochraniacze pracowników to zewnętrzni prawnicy wyznaczeni do wspierania organizacji firmy AUGUST S.A., a zatem są niezależne i bezstronne w odniesieniu do sytuacji zgłaszanych przez pracowników.

Stanowią poufny punkt kontaktowy dla wszystkich pracowników lub partnerów biznesowych, którzy chcą zgłosić ewentualne działania przestępcze dotyczące firmy AUGUST S.A. jego nazwy handlowe i nazwy stron internetowych: „ AUGUST-PORSCHE (.EU, .COM, .BE) ”,„ AUGUST-CLASSICS (.BE) ”,„ AUGUST-ADDICTION (.BE) "" AUGUST PORSCHE ADDICTION ".

Nasi administratorzy:

Aby skontaktować się z Pierre BREDA, zadzwoń +32 (0) 474 91 15 60 lub wyślij wiadomość e-mail na adres pierreb@august-porsche.be

Aby skontaktować się z Pierre JAMBERS, zadzwoń +32 (0) 476 90 19 11 lub wyślij wiadomość e-mail na adres pierrej@august-porsche.be

Więcej informacji o procesie pojednawczym do AUGUST S.A. a na dodatkowej opcji zgłaszania problemu kliknij poniższy link:

https://august-porsche.be i wyślij nam wiadomość poprzez „ Contactez-Nous«

Specjalizacja Porsche Passion

Auto kontra(0) ×

Porównać Tout effacer